Nowenna przed beatyfikacją Kardynała Wyszyńskiego

Aktualności

2021-07-11

 

NOWENNA 9. TYGODNI PRZED BEATYFIKACJĄ CZCIGODNEGO SŁUGI BOŻEGO KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Trwając w przygotowaniu do uroczystości beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Archidiecezja Krakowska pragnie zainicjować nowennę w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny.

W każdą sobotę do 11 września 2021 roku przed wieczorną Mszą św., we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Krakowskiej, wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, należy poprowadzić modlitwę we wspomnianych intencjach według zamieszczonych poniżej pomocy oraz odmówić tajemnicę Różańca świętego.

Ponadto na każdy dzień tygodnia zostały również zaproponowane cytaty Sługi Bożego, które można wykorzystać do podjęcia krótkiej refleksji podczas Mszy św., a na jej zakończenie, po błogosławieństwie, odmówić wskazaną modlitwę.

Słowo Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego:

Umiłowani Siostry i Bracia!

Przybywając w pielgrzymce do Ojczyzny w 1983 roku, święty Jan Paweł II Wielki skierował pierwsze swoje kroki do grobu Prymasa Tysiąclecia i tam w Archikatedrze św. Jana w Warszawie sprawował pierwszą na polskiej ziemi Eucharystię, którą ofiarował w jego intencji. Już wtedy, mając na uwadze zasługi, jakie względem Kościoła i Narodu polskiego miał Czcigodny Sługa Boży, mówił: Odprawiam [Mszę świętą] za duszę śp. Stefana kardynała [Wyszyńskiego], ale łączę tę Najświętszą Ofiarę z głębokim dziękczynieniem. Na koniec homilii Ojciec Święty dodał: Dziękując Trójcy Przenajświętszej za wielką posługę Prymasa Tysiąclecia, prosimy Króla wieków, aby nic nie zniszczyło tego głębokiego fundamentu, jaki dane Mu było założyć w duszy Ludu Bożego na całej polskiej ziemi (św. Jan Paweł II, Homilia z Mszy w archikatedrze warszawskiej, Warszawa, 16 czerwca 1983 r.).

Wobec bliskich już uroczystości beatyfikacyjnych Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego chcemy najpierw dziękować za wszystkie dobrodziejstwa, którymi Bóg obdarzył go w ziemskim życiu i które za jego pośrednictwem nam przypadły w udziale. Te dobrodziejstwa ciągle trwają w postaci jego słowa i przykładu jego życia. Obecnie poprzez Nowennę pragniemy je sobie przypomnieć i w sobie utrwalić. Ufam, że zaproponowane rozważania dziewięciotygodniowej Nowenny przed beatyfikacją Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego wydatnie przyczynią się zarówno do lepszego poznania jego nauczania, jak i do głębszego zapisania jego osoby w naszych sercach.

Proszę Was, Drodzy Siostry i Bracia, aby każdy dzień przed beatyfikacją był związany z konkretnym słowem Czcigodnego Sługi Bożego i aby szczególnym dniem medytacji nad jego dziedzictwem była sobota, dzień poświęcony Maryi, Matce naszego Pana, tak bardzo umiłowanej przez Prymasa Tysiąclecia, której wszystko zawierzył. Jestem głęboko przekonany, że w ten sposób wypełnimy gorące życzenie świętego Jana Pawła II Wielkiego, który powiedział: Oby to dziedzictwo trwało w nas. Oby Kościół i naród pozostał mocny dziedzictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego (Jan Paweł II, Orędzie do Polaków, Watykan, 25 maja 1983).


Z serca Wam wszystkim błogosławię


+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
aktualność: Nowenna przed beatyfikacją Kardynała Wyszyńskiego
ul. Św. Jana 5a
34-143 Lanckorona
(33) 876 35 77
parafia@lanckorona.pl
parafia.lanckorona.net
Numer konta: 13 8119 0001 0011 6310 2000 0010
Projekt i wykonanie net2me.pl