Rozpoczynamy Wielki Post

Aktualności

2019-03-06

 

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy 40 dniowy okres pokuty, nawrócenia i zmiany swojego życia na lepsze, by dobrze przygotować się do Świąt Wielkanocnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w Nabożeństwach Wielkopostnych w naszej świątyni.

Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godzinie 16:00.
Droga Krzyżowa:
Dla dzieci w czwartek o 17:30
Dla młodzieży w piątek o 18.30
Dla dorosłych w piątek o 17:00 i w niedzielę o godzinie 12:00.
Z całego serca zapraszamy!

Papież Franciszek na Wielki Post: całe stworzenie potrzebuje naszego nawrócenia

Przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie stwierdził Ojciec Święty w swoim orędziu na rozpoczynający się w tym roku 6 marca Wielki Post. Opatrzył je cytatem z Listu św. Pawła do Rzymian: Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych (Rz 8, 19).

Na wstępie Franciszek zaznaczył, że tajemnica zbawienia obejmuje także historię i całe stworzenie. Przypomniał, że stanowiąca szczyt roku liturgicznego celebracja Triduum Paschalnego męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa zaprasza nas do stawania się na wzór obrazu Chrystusa (por. Rz 8, 29), co jest bezcennym darem miłosierdzia Bożego. Bowiem jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, czyni dobro także stworzeniu, współpracując w jego odkupieniu. Jednak w tym świecie harmonia płynąca z Odkupienia jest wciąż zagrożona przez negatywną moc grzechu i śmierci. Wówczas często zachowujemy się destrukcyjnie nie tylko wobec nas samych, ale także w stosunku do bliźnich i do innych stworzeń i zwycięża logika wszystkiego i natychmiast, oraz mieć coraz więcej.

Papież przypomina, że zerwanie komunii z Bogiem naruszyło także harmonijny związek ludzi ze środowiskiem, zamieniając ogród w pustynię. Człowiek uważa siebie za boga stworzenia, czuje się jego absolutnym panem i używa go nie tak, jak chciał tego Stwórca, ale w swoim własnym interesie, ze szkodą dla stworzeń i innych ludzi. Grzech prowadzi do wykorzystywania stworzenia, osób i środowiska, zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa za prawo, a która prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia nawet tych, którzy są przez nią zdominowani pisze Ojciec Święty.

W tym kontekście Franciszek wzywa do skruchy i nawrócenia. Wyraża się to w poście, modlitwie i jałmużnie. Zachęca, byśmy przeszli od pokusy pożerania wszystkiego, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Do wyrzeczenia się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja oraz uznania, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Wskazuje, że jałmużna to rezygnacja z gromadzenia wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, by odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.

Papież zachęca, by w Wielkim Poście zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych (Rz 8, 21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie pisze Ojciec Święty w swoim orędziu na tegoroczny Wielki Post.aktualność: Rozpoczynamy Wielki Post
ul. Św. Jana 5a
34-143 Lanckorona
(33) 876 35 77
parafia@lanckorona.pl
parafia.lanckorona.net
Projekt i wykonanie net2me