Modlitwa za zmarłych

Wypominki przez cały rok w niedzielę przed Eucharystią o godz. 7.00, 9.00, 11.00.

Msza Święta za zmarłych wypominanych w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.00, a po niej część różańca świętego.

 

Miłosierdziu Bożemu polecajmy
naszych ZMARŁYCH:

Dobrodziejów i Fundatorów naszego kościoła
i parafii,
kapłanów, którzy w naszej parafii pracowali,
a szczególnie:
ks. Mateusza Waluszaka
ks. Antoniego Rajskiego
ks. Adama Duszyka
ks. Antoniego Marszała
ks. Jana Marszała
ks. Antoniego Karabułę
ks. Czesława Krupę
ks. Augustyna Kotyrbę
ks. Tadeusza Hańderka
Kapłanów Rodaków, Siostry Zakonne,
naszych Rodziców i krewnych,
oraz:
+Marię, Piotra, Agnieszkę, Jana Krzysztofów,
Anielę, Wojciecha Kempów,
Jana Opacha,
Wawrzyńca, Józefę,
Józefa, Zofię,
Jana, Janinę,
zmarłych z rodziny
Karolinę, Franciszka, Emila i Juliana synów
Marię, Eugeniusza, Antoniego syna i zmarłych z Rodziny.

Msza Święta 700
Zmarłych z Rodziny Kasiarz i Maj
Mieczysława i Stefanię Woźniak
Jana Gibasa, Zofię żonę
Józefa Wronę i ich rodziców
Karola i Julię Florek,
Zofię Florek, Jana Frączka i jego rodziców
Antoniego Ostafina
Stanisława i Salomeę Dzidek
Jana Dzidka i jego rodziców
Mieczysława Łopatę
Stanisława Kiepurę
Stanisława i Stanisławę Sternal
Adama i Elżbietę Orawin
Zmarłych z rodziny Marszałków
i Proficów
Stanisława Sternalskiego
Józefa i Zofię Pułczyńskich
Antoninę i Helenę Guńkiewicz
Sebastiana Malinę
Zmarłych z rodziny Majów i Plichtów
Piotra Król i jego rodziców
Zmarłych z rodziny Bochenków i Ogarków
Antoniego i Janinę Mieczyńskich
i ich rodziców
Ludwika Bartyzela i jego rodziców
Józefa Pułczyńskiego
Ewę Plichta, Karola Oliwę
Ludwika i Helenę Plichta
Zofię córkę
Kazimierza Florek, Władysławę żonę
Małgorzatę córkę
Franciszka i Marię Maj
Władysława i Zofię Kiepura
Józefa Maja, Marię żonę
i ich rodzeństwo
Józefa Zająca
Józefa i Honoratę Opyrchał
Mariana Matułę
Jana i Janinę Wojtanek
Wandę Gibas, Józefa syna
Józefa i Marię Kłaput
Ryszarda Łukasiewicza
i jego rodziców
Felicję Godula, Mariana Michalskiego
i ich rodziców
Marię Kasiarz
Daniela Pieronkiewicza
Józefa Bernasia jego rodziców i teściów

Franciszka i Franciszkę Twardosz
Józefa i Stanisławę Malina
Józefa syna
Józefa Matułę, Rozalię żonę Teofila Gibasa
Wacława i Janinę Pułczyńskich
i ich rodziców
Stefana i Stanisławę Szczypek, Andrzeja syna
Stanisława i Krystynę Kozłowskich
Adama Sternala, Bronisławę żonę
Henryka i Stefanię Plichta
Irenę Mirek, Władysława syna
Zmarłych z rodziny Mirków i Czopków
Jana Plichtę, Antoniego Frosztęgę
Józefa Grochala
Krzysztofa i Ryszarda synów
Jadwigę Prorok, Adama syna
Kazimierza Pułczyńskiego i jego rodziców
Stefana Chorążego i jego rodziców
Bolesława i Zofię Makówka
Józefa i Eleonorę Folatko
i ich rodziców
Andrzeja Guńkiewicza, Michała syna
Antoniego i Ludwikę Florek
Ludwika i Janinę Matuła
Ewę Urbańczyk
Edwarda i Annę Moskwa i ich dzieci
Adama, Stanisławę i Eugeniusza Florek
Jana Trąbkę
Józefa Dzidka, Annę żonę, Zofię córkę
Jadwigę Pocielej
Jana Pułczyńskiego, Franciszka Moćko
Zmarłych z rodziny Kozik i Pocheć
Jana i Emilię Florek, Stefana i Andrzeja synów
Ludwika Matułę, Stanisławę żonę, Jana i Leszka synów
Józefa, Krzysztofa i Franciszka Gąsiorskich
Franciszka, Helenę Jarosz, Bogusławę córkę
Marię Moskal, Ludwikę Bańdura
Barbarę Pułczyńską
Wacława i Wandę Pułczyńskich
Zmarłych z rodziny Mirków i Szwalbiców
Jana Bartyzela, Franciszkę żonę
Alojzego Bochenek, Zofię żonę
Henrykę Bartyzel
Mieczysława Trąbkę
Michała i Helenę Lenik, Józefa syna
Adama i Marię Król
Józefa Godulę

Msza Święta 900
Maksymiliana Banaś, Marię żonę
ich rodziców i zięciów
Antoniego Kurka
Ludwika Marka, Rozalię żonę
Henryka Tomczykiewicza
Józefa Trąbkę, Ludwikę żonę
i ich rodziców
Rufina Głowacza
Marię Sermak
Władysława i Jadwigę Socha
Bogusława Mikołajczyka
Kazimierza i Stanisławę Pułczyńskich
Stanisława i Alinę Fraś
Stanisława Trąbkę, Helenę żonę
Stanisława i Ludwika synów
Stanisławę Kolm
Franciszka i Annę Zając
Eleonorę, Jerzego i Eugeniusza Halpernów
Jana Grochala, Rozalię żonę
Józefa syna
Karola Kasiarza, Rozalię żonę,
Józefa syna
Zmarłych z rodziny Gibasów, Twardoszów, Woźniców, Bernasiów i Burdzaniów

Franciszka i Jadwigę Sternalskich i ich rodziców
Michała i Bronisławę Pocielej
Ludwika Kasiarza, Antoninę żonę
Bogusławę Maj
Eleonorę Maj, Kazimierę córkę
Kazimierza Białek
Józefa Matułę, Antoninę żonę
Bronisława Bartyzela, Helenę Plichta
Antoninę, Antoniego i Franciszka Trąbków
Władysławę Mirocha Stanisława Pułczyńskiego, Annę Trąbka
Stanisława Zająca, Stanisławę żonę
Jana Bogdała, Agnieszkę żonę i ich synów
Józefa Kozika, Ludwika syna, Janinę Kozik
Stanisława i Stefanię Berneckich, Jana syna
Władysława Rulkę, Bogdana brata
i ich rodziców
Józefa i Marię Pieronkiewicz
Józefa i Teodozję Łopata
Zmarłych z rodziny Kalów i Fijaków
Ludwika i Emilię Frosztęgów
Józefa Gibasa, Mariana zięcia
Annę Bogdał, Józefa i Anielę Głowacz
Adama i Wacława Bogdał i ich rodziców

Kazimierza i Marię Świerk
ich rodziców i rodzeństwo
Józefa i Stefanię Pułka
Henryka syna
Zmarłych z rodziny Janeczków
i Matułów
Antoniego i Zofię Kuźniar
Władysławę Kasiarz
Stanisława i Marię Sowa
Józefa syna
Helenę Pocielej, Franciszka Stefaniaka
Franciszka Moskal
Franciszka Zarębę, Irenę córkę
Franciszka i Eleonorę Bartyzel
Władysława i Stanisławę Grządziel
Kazimierza syna
Józefa Kozika, Stanisławę żonę
Józefa syna
Bolesława Kita i jego rodziców
Ludwika i Antoninę Kasiarz
Michała i Marię Wrona
Franciszka Sternala, Stanisławę żonę
Adama syna
Teofila Godulę, Stefanię żonę
Teofila syna

Józefa Zagrabińskiego, Anielę żonę
Juliana Zarębę, Marię żonę
Teofila Studnickiego, Honoratę żonę
Jana Chromy, Jadwigę żonę
Józefa Tomczykiewicz, Marię żonę
Władysławę córkę, Ludwika syna
Jana i Annę Sowów
Antoniego Mirek i jego rodziców
Stanisława Bochenek, Marię żonę
Anielę i Zofię córki
Józefa Florka, Rozalię żonę
Edwarda syna, Marię córkę
Karola Wierzbickiego, Magdalenę żonę
Wiktorię Florek, Stanisława Lemparta
Krzysztofa Zarębę
Piotra Matułę, Zofię żonę
Antoniego i Annę Florek
Leonarda syna
Antoniego i Franciszkę Wojciechowskich
Władysławę Szwalbic
Jana Brzankę, Rozalię żonę
Jana Francuziak
Stanisława i Franciszkę Guńkiewicz
Janinę córkę


Jana Lenika i jego rodziców
Stefana i Helenę Mirek
Jana Frosztęgę
Karola i Józefę Plichta
Wincentego i Stefanię Trąbka
Mieczysława syna
Zmarłych z rodziny Dzidków i Plichtów
Władysławę Maj, Józefa Plichtę
Bolesława Sowę
Zmarłych z rodziny Grochali
i Brózdów
Jana i Zofię Głowacz
Marię Czopek
Rozalię Dziadkowiec, Julię Profic
Józefa Kochmańskiego, Helenę żonę
Franciszka Profica, Stefanię żonę
Józefa Malinę, Stanisławę żonę
Teresę córkę, Józefa syna
Rudolfa Florek
Władysława i Stanisławę Głowacz
i ich rodziców
Ks. Karola Sadlika
Zygmunta i Marię Czapik
i zmarłych z rodziny
Kazimierę Mrowiec
Wojciecha i Józefę Mrowiec
Władysława Moćko, Antoninę żonę
Annę córkę, Kazimierza syna
Józefa i Stanisławę Tomczykiewicz
i ich rodziców
Jana i Antoninę Frączek
Jana i Annę Plichta
Ewę synową, Jana Gielatę
Zmarłych z rodziny Plichtów i Gielatów
Stefana Mlak, Stefanię żonę
Mieczysława syna
Adolfa Smolika, Antoninę żonę
Władysława Ryłko
Stefana Hyrkiel, Krzysztofa Marek
Władysława Tomczykiewicz
Szczepana i Zofię Tomczykiewicz
Stefana i Rozalię Matuła
Marię, Władysława, Kazimierza Zborowskich
Janusza, Mariana, Władysława i ich rodziców
Stefanię i Katarzynę Florek
Ludwika i Marię Kulikowskich
Zmarłych z rodziny Kulikowskich i Guniów
Jana i Antoninę Frączek
Zmarłych z rodziny Frączków i Zagrabińskich
Alojzego i Eleonorę Trąbka
Jana Twardosza i jego rodziców

Jana i Zofię Gibas
Władysława Pułczyńskiego
Stanisława I Helenę Twardosz
Henryka i Józefę Socha
Antoniego i Stanisławę Gąsiorskich
Józefa i Marię Brózdów
Józefa i Marię Trąbka
Stanisława i Anielę Pułka
Władysława Nowaka, Annę córkę
Józefa Smolenia
Józefa Terek, Władysławę żonę
Zmarłych z rodziny Godulskich i Frosztęgów
Marię Maj
Zmarłych z rodziny Durajczyków
i Janeczków
Stanisława Pułczyńskiego
Józefa i Katarzynę Pułczyńskich
Jana i Katarzynę Chromy
Antoniego Klimalę
Stanisława i Henrykę Rzepa
Jana Stręka, Reginę żonę
Stanisława Woźniaka, Mieczysława syna
Józefa Galasa, Anielę żonę
Ludwika i Helenę Stela
Stanisława i Antoninę Kasiarz
Józefa Dzidka
Zmarłych z rodziny Czopków i Szwalbiców
Stefana Brzankę, Marię córkę
Stefana i Eleonorę Pękala
Zmarłych z rodziny Stelów i Twardoszów
Jana Nagieta, Elżbietę żonę, Kazimierza syna
Józefa Kowacz, Zofię żonę, Ryszarda syna
Kazimierza Opyrchał, Barbarę żonę
Jana Pyrka
Władysława Moćko, Helenę żonę
Janinę Bartyzel
Stanisława i Krystynę Profic
Franciszka Gielatę i jego rodziców
Józefa Bochenka, Janinę żonę, Władysława syna
Józefa Skupień, Zofię żonę, Józefa syna
Jana Kozika, Helenę żonę
Jana syna, Jacka wnuka
Józefa i Marię Tomczykiewicz
Tadeusza Siwek, Małgorzatę żonę
i zmarłych z rodziny
Zmarłych z rodziny Radwańskich, Potoczek, Chorążych i Tomczykiewicz


Msza Święta 1100
Teofila Matułę, Marię żonę, Jana syna Jakuba wnuka Franciszka Pękalę, Antoninę żonę, Janinę Mlak, zmarłych z rodziny Florków, Mrozów i Kruków Juliana i Józefę Radwan Władysława i Alinę Lenik, Stanisławę Foryś Franciszka i Annę Zająców i ich rodziców Teodora i Marię Klasików, Piotra syna Stanisława i Anielę Król Józefa, Helenę, Stanisława i Stefana Mecha Michała i Krystynę Piwowar Stanisława i Stefanię Kawa Stanisława i Marię Maj Andrzeja i Janinę Sara Stanisława i Stefana Socha Jadwigę Pocielej Władysława i Annę Matuła Franciszka i Marię Maj Władysława Szwalbica Jana i Marię Piwowar i ich rodziców Józefa Kozieł i jego rodziców
Zmarłych z rodziny Sternali, Łopatów i Bartyzeli Stanisława Frączek Adama i Mariannę Plichta i ich rodziców Jana i Janinę Biela, Władysława Matułę Feliksa Opokę, Ryszarda syna Halinę i Henryka Sermak Bogdana syna, Teresę córkę Stefana, Annę, Jana, Antoninę , Mieczysława Matułów, Marię Trąbka Jana Matułę, Stefanię żonę Franciszka Mieczyńskiego, Antoninę żonę Jana Zawadę, Zofię żonę Antoniego Gielatę Jana i Zofię Maj Stefana i Stanisławę Pułczyńskich Adama i Zofię Trąbka Antoniego i Marię Pułczyńskich Andrzeja Pasternaka Andrzeja i Wiktorię Pasternak Franciszka Bielę, Annę żonę, Kazimierza syna Jana i Janinę Folatko Jana Matułę i zmarłych z rodziny Mariana i Helenę Piwowar, zmarłych z ich rodzin Mariana Turek Jana Łopatę Stanisława i Agatę Gunia
Tomasza, Wiktorię, Władysława i Mariana Trąbków Michalinę Jasieniak Józefa i Marię Karelus Bronisławę Wyka Józefę Niedziela, Henryka syna i zmarłych z rodziny Zmarłych z rodziny Hawrylczyków i Wyków Leona i Anielę Tatko i ich rodziców Helenę Betlej, Zofię Studnicką Jana Sternala, Józefę żonę /z Doboszów/ Józefa i Stanisławę Godawów Jana Godawę Józefa i Marię Janeczek i ich dzieci Tadeusza Kolber Ryszarda Zarębę Józefa Folatko, Helenę żonę Jakuba Starzec, Marię żonę Katarzynę, Franciszkę, Julię Kofin i zmarłych z rodziny Jana i Stefanię Stręk, Rozalię Śliwa Władysława i Michalinę Florek Józefa i Annę Kawa Stefana i Marię Łuczak i ich rodziców Ludwikę Zając Mariana Mirochę
Tadeusza Bogdał Jana i Franciszkę Bogdał Józefa i Katarzynę Tomerskich Edwarda Stala Jana i Marię Frosztęga Eugeniusza i Stanisławę Gibas Władysława Frosztęgę Marię Kasiarz, Rozalię Dziadkowiec Józefa i Józefę Gibas Mariana i Annę Gibas

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo

Módlmy się:

Boże, Stwórco i odkupicielu wszystkich wiernych, + udziel swoim zmarłym sługom
i służebnicom odpuszczenia wszystkich grzechów; * niech przez nasze modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amenul. Św. Jana 5a
34-143 Lanckorona
(33) 876 35 77
parafia@lanckorona.pl
parafia.lanckorona.net
Numer konta: 13 8119 0001 0011 6310 2000 0010
Projekt i wykonanie net2me