Modlitwa za zmarłych


Modlitwa za zmarłych trwa przez cały rok podczas wypominek w każdą niedzielę przed Mszami o godzinie 7, 9 i 11. Msza Święta za zmarłych wypominanych wieczorem w każdy III piątek miesiąca.

 

Miłosierdziu Bożemu polecajmy
naszych ZMARŁYCH:
Dobrodziejów i Fundatorów naszego kościoła
i parafii,
kapłanów, którzy w naszej parafii pracowali:
ks. Mateusza Waluszaka
ks. Antoniego Rajskiego
ks. Adama Duszyka
ks. Antoniego Marszała
ks. Jana Marszała
ks. Antoniego Karabułę
ks. Czesława Krupę
ks. Augustyna Kotyrbę
ks. Tadeusza Hańderka
Kapłanów Rodaków, Siostry Zakonne,
naszych Rodziców i krewnych,
+Marię, Piotra, Agnieszkę i Jana Krzysztofów,
Anielę i Wojciecha Kempów,
Jana Opacha,
Wawrzyńca i Józefę,
Józefa i Zofię,
Jana i Janinę,
zmarłych z rodziny
Stanisława i Rozalię Hans
Damiana Radziętę

700
Jana i Zofię Gibas
Józefa Wronę i ich rodziców
Marię i Adama Król
Marię i Stanisława Florek
Daniela i Annę Pieronkiewicz
Jana i Helenę Nocula
Józefa i Joannę Para
Przemysława Jończyka
Stanisława Kiepurę
Stanisława i Stanisławę Sternal
Józefa Grochala,
Krzysztofa i Ryszarda synów
Zmarłych z rodziny Majów i Plichtów
Władysławę i Ludwika Bartyzel
Franciszka i Marię Maj
Władysława i Zofię Kiepura
Zmarłych z rodziny Kasiarz i Maj
Antoniego i Marię Bruzda,
Tomasza i Andrzeja synów
Jana Plichtę, Antoniego Frosztęgę
Zmarłych z rodziny Kozik i Pocheć
Władysława Matułę, Annę żonę,
Bolesława syna
Franciszka Maja, Marię żonę, Wandę córkę
Franciszka Kasiarza, Marię żonę,
Franciszka i Stanisława synów
Władysława Szwalbitza i jego braci
Mariana Matułę, jego rodziców i teściów
Józefa i Marię Stela i ich rodziców,
Dariusza wnuka
Stanisława i Zofię Wrona
Mariana Plichtę, Zofię siostrę,
ich rodziców i teściów
Marię Kasiarz
Zmarłych z rodziny Sitarz i Maj
Zmarłych z rodziny Plichta i Kasiarz
Ks. Andrzeja Kamińskiego
Stanisława Wojtasa
Stefana i Helenę Mirek
Karola i Józefę Plichta
Karola i Felicję Oliwa, Ewę córkę
Ludwika i Helenę Plichta,
Zofię córkę, Mariana syna
Ludwika Matułę, Stanisławę żonę,
Jana i Leszka synów
Józefę Kondelę, Grzegorza syna
Ryszarda Łukasiewicza, Jerzego brata
i ich rodziców
Felicję Godulę, Mariana Michalskiego
i ich rodziców
Józefa Malinę, Stanisławę żonę,
Józefa syna, Teresę córkę
Franciszka Twardosza, Franciszkę żonę
Juliana i Józefę Radwan
ich rodziców i rodzeństwo
Alinę i Władysława Lenik
Jadwigę i Tadeusza Moskała
Franciszka i Helenę Radwańskich
Annę Godulę
Stanisława i Łucję Biela, Mateusza wnuka
Stanisława Bogdała
Józefa i Eleonorę Folatko i ich rodziców
Ludwikę i Antoniego Florek
Janinę i Ludwika Matuła, Ewę Urbańczyk
Annę Kędziorę, Józefa Kubicę
Kazimierza i Władysławę Florek i ich dzieci
Janinę i Jana Wojtanek, Mariana Matułę
Andrzeja Króla
Michała i Helenę Lenik, Józefa syna
Zmarłych z rodziny Profic i Marszałek
Andrzeja Wronę
Piotra Króla i jego rodziców
Zmarłych z rodziny Ogarków i Bochenków
Zmarłych z rodziny Czajka, Bratko, Lenik,
Merchut i Dec
Antoninę i Władysława Moćko,
Annę córkę, Kazimierza syna
Adama Cieślika i jego rodziców
Ludwika Mirka i jego rodziców
Antoninę i Helenę Guńkiewicz
Sebastiana Malinę
Zofię i Józefa Pułczyńskich
Kazimierza Pułczyńskiego i jego rodziców
Stefana i Józefa Chorążych i ich rodziców
Stanisława i Krystynę Kozłowskich
Stefana i Stanisławę Szczypek, Andrzeja syna
Alojzego i Zofię Bochenek, Krystynę Bartyzel
Irenę Mirek, Franciszka męża i zm. z rodziny
Zmarłych z rodziny Pocielej i Głowacz
Edwarda Moskwę, Annę żonę, ich córkę i synów
Adama Florka, Stanisławę żonę, Eugeniusza brata
Andrzeja Kurowskiego
Aleksandra Króla, Zofię żonę, Tadeusza syna
Zofię i Jana Głowacz, Eleonorę Jarosz
Jadwigę Pocielej, Bronisławę i Michała Pocielej
Antoniego i Jadwigę Prorok, Adama syna
Stanisławę i Ludwika Bartyzel i ich rodziców
Janinę i Antoniego Mieczyńskich i ich rodziców
Jana i Annę Trąbka
Helenę i Franciszka Jarosz i ich rodziców
Bogusławę córkę
Józefa i Annę Gąsiorskich, Krzysztofa syna
Franciszka Gąsiorskiego
Michalinę i Władysława Florków, Barbarę córkę
Janinę i Józefa Targosz, Danutę córkę
Halinę i Włodzimierza Buckich
Tadeusza Stokłosę
Ks. Franciszka Trelę jezuitę
Antoninę, Ludwika i Tadeusza Kasiarz
Marię i Michała Wrona
Marię i Andrzeja Moskal
Ludwikę i Józefa Bańdura,
Władysławę córkę, Józefa syna
Jana i Zofię Pułczyńskich
Józefa i Katarzynę Pułczyńskich
Franciszka i Janinę Mirocha
Franciszka Moćko
Michała i Zofię Jurek
Jana i Krystynę Stanowskich
Marię Grąziowską
Helenę i Tadeusza Sowa
Marię i Jana Frosztęga
Władysława Frosztęgę
Stanisławę i Eugeniusza Gibas
Józefa i Wandę Studnickich i ich rodziców
Stanisława Sternalskiego
Eugeniusza Florka
Macieja Maślankę i Józefę żonę
Stanisława Florka, Helenę i Annę jego żony.
Stefanię Smolik i jej rodziców
Antoniego Ostafina i jego rodziców
Jana Pniaka
Janinę Turek

900
Władysława Pułczyńskiego
Zofię i Jana Gibas i ich rodziców
Marię i Jana Ślusarz
Stefanię i Franciszka Głód
Anielę i Stefana Ślusarz
Anielę Głód, Jacka Jończyka
Stanisława Mieczyńskiego
Stanisławę i Karola Mieczyńskich, Józefa syna
Stefana Matułę i jego teściów
Władysławę Kasiarz
Filomenę Kasiarz, Władysława męża,
Ludwika syna
Stanisława Plichtę, Jana syna
Józefa Sowę i jego rodziców
Stanisława, Stefanię i Jana Berneckich
Władysława Rulkę, Bogdana brata i ich rodziców
Teodozję i Józefa Łopata i ich dzieci
Józefa i Marię Pieronkiewicz
Franciszka i Józefę Chromy
Mieczysława Grochala, Leszka Matułę
i ich rodziców
Helenę Guńkiewicz
Józefa Bernasia i jego rodziców
Helenę i Stanisława Florek
Józefa Malinę, Stanisławę żonę,
Józefa syna, Teresę córkę
Józefa Wronę
Stanisława Pułczyńskiego
Annę, Antoninę, Antoniego i Franciszka Trąbków
Władysławę i Ludwika Mirocha
Michała Wronę, Marię żonę
Franciszka Kurowskiego, Władysławę Gielatę
Antoniego Klimalę, Stanisława i Henrykę Rzepa
Emilię i Ludwika Frosztęga i ich rodziców
Józefa Gibasa i jego rodziców
Jana Brzankę, Rozalię żonę, Jana Francuziaka
Danutę Kitę
Bolesława Kitę, jego rodziców i teściów
Józefa i Janinę Bochenek, Władysława syna
Stefanię, Wincentego i Mieczysława Trąbków
Władysława Maślankę
Jana Grochala, Rozalię żonę, Józefa syna
Karola Kasiarza, Rozalię żonę,
Józefa i Ludwika synów
Eleonorę i Franciszka Bartyzel
Stanisławę i Władysława Grządziel,
Kazimierza syna
Antoniego Kurka, Jana syna
Rozalię i Ludwika Marek
Mariana Pacuta i jego rodziców
Józefa Zająca
Honoratę i Józefa Opyrchał
Stanisławę i Kazimierza Pułczyńskich
Alinę i Stanisława Fraś i zmarłych z ich rodzin
Antoniego i Zofię Kuźniar
Annę i Zofię Malina, Irenę Owsiany
Józefa Kozika, Ludwika syna, Janinę Kozik
Franciszka i Jadwigę Sternalskich i ich rodziców
Kazimierza i Zofię Bul
Zmarłych z rodziny: Gibasów, Twardoszów,
Woźniców, Bernasiów i Burdzaniów
Annę i Franciszka Zając, Waldemara zięcia
Marię i Teodora Klasik, Piotra syna,
Mariana zięcia
Henryka Tomczykiewicza, jego rodziców i teściów
Marię i Antoniego Malina
Jana Matułę i zm. z rodziny
Mariana i Helenę Piwowar i zm. z ich rodzin
Janinę i Stanisława Zawada
Eleonorę Pochopień, Stefana syna
Zmarłych z rodziny Durajczyków
i Janeczków
Franciszka Bartyzela i Władysława Bochenka
Antoninę i Antoniego Florek i ich dzieci
Eugeniusza Dylusia
Józefa Brózdę, Marię żonę
Józefa Kochmańskiego, Helenę żonę
Pawła Skowronka, Helenę żonę
Andrzeja Skowronka, Zofię żonę
Karola Dziadkowca, Rozalię żonę
Franciszka Profica, Marię żonę, Julię córkę
Franciszka Profica, Stefanię żonę
Olgę Chylę i jej męża
Annę Pieronkiewicz
Józefa Para, Joannę żonę, Leona Pękalę
Jana Kozika, Helenę żonę, Jana syna, Jacka wnuka
Władysława Maja, Władysławę żonę
Władysława Matułę, Józefa brata
Małgorzatę Dudek
Jerzego Dudka i jego rodziców
Stefana Hyrkla i jego rodziców
Mirosława Lisowskiego
Krzysztofa Marka i jego rodziców
Marię i Franciszka Kasiarz i ich synów
Marię i Mieczysława Łopata
Stanisława i Helenę Twardosz
Marię i Maksymiliana Banaś, Janinę córkę
ich rodziców i zięciów, Roberta Trąbkę
Marię, Władysława i Kazimierza Zborowskich
Janusza, Mariana i ich rodziców
Marię i Władysława Chorąży
Jana i Annę Sowa
Zmarłych z rodziny Matułów
Antoniego Gielatę
Katarzynę, Julię i Franciszkę Kofin
i zmarłych z rodziny
Helenę i Bolesława Sowa
Józefa i Rozalię Matuła i ich rodziców
Franciszka Gasińskiego, Salomeę żonę
Józefa Galasa, Anielę żonę
Jana Stręka, Reginę żonę
Stanisława Woźniaka, Marię żonę,
Mieczysława syna
Antoniego i Annę Florek, Leonarda syna
Antoniego i Franciszkę Wojciechowskich
Eleonorę i Stefana Pękala, Małgorzatę córkę
Kazimierza Dróżdż, jego rodziców i rodzeństwo
Alojzego i Eleonorę Trąbka
Jana Twardosza i jego rodziców
Mariana Palkij i jego rodziców
Wandę Gibas, Henryka męża, Józefa syna
Marię Kłaput, Zdzisława męża
Helenę Mirek, Stefana męża
Bronisławę i Adama Sternal
Antoniego i Helenę Mirek i ich rodziców
Anielę i Zofię Bochenek, Henrykę Zagrodzką
Stefana Brzankę, Marię córkę
Józefa i Józefę Twardosz i ich rodziców
Franciszka i Bronisławę Zaręba, Irenę córkę
Teresę Sternal
Stefanię Godulę, Teofila męża, Teofila syna
Franciszka Sternala, Stanisławę żonę, Adama syna
Franciszka Moskala
Jana Nagieta, Elżbietę żonę, Kazimierza syna
Franciszkę i Stanisława Guńkiewicz, Janinę córkę
Zmarłych z rodziny Wierzbickich i Florków
Franciszka i Antoninę Frączek, Jana syna
Karola i Julię Florek, Zofię córkę
Zmarłych z rodziny Plichtów i Dzidków
Janinę Zarębę, Zofię Frosztęgę
Henryka i Józefę Socha
Zmarłych z rodziny Janeczków i Matułów
Tadeusza Kolbera
Bogusławę Maj
Józefa Maja, Eleonorę żonę, Kazimierę córkę
Janinę Kotyrbę
Stefana i Stefanie Mlak, Mieczysława syna,
Janinę córkę
Anielę i Józefa Głowacz
Annę i Adama Bogdał
Stanisławę i Józefa Bogdał, Wacława syna
Józefa Maślankę
Antoninę i Jana Frączek, Jana i Edwarda synów,
Piotra zięcia, Małgorzatę synową
Stefanię Florek, Antoniego zięcia,
Mateusza, Katarzynę i Piotra wnuków
Marię i Ludwika Kulikowskich i ich synów
Anielę i Leona Tatko, Adama Tatko i ich rodziców
Helenę i Józefa Stachurskich i ich rodziców
Kazimierza i Helenę Białek
Józefa i Annę Frosztęga, Janinę córkę
Annę Stankiewicz, Stanisława syna
Franciszkę i Franciszka Głowacz, Franciszka syna
Jana Lenika, jego rodziców i dziadków
Helenę i Stefana Mirek i ich rodziców
Jana Frosztęgę i jego rodziców
Ludwika i Helenę Stela
Stanisława i Antoninę Kasiarz
Marię i Jana Bogdał
Jana Bakalarza i Jana Pyrka
Jana Wronę,
Adama i Andrzeja synów
Franciszka Bartyzela, Stanisławę żonę,
Mariana syna
Beatę Gościej
Elżbietę i Adama Orawin
Franciszka i Władysława Brózda i ich rodziców
Marię i Józefa Migo
Barbarę Pocielej
Marię i Stanisława Wojs
Józefa Sułka, Antoninę Bilińską, ich rodziców
i zmarłych z ich rodzin
Władysława Tomczykiewicza i jego rodziców
Janinę i Mariana Wypartowicz
Jana Kocembę
Stefana i Rozalię Matuła, Bogumiłę Miodońską
Jana Mąkosę, Janinę siostrę i ich rodziców
Jana Pocielej, Helenę żonę,
Kazimierę córkę, Katarzynę wnuczkę
Franciszka Stefaniaka, Marię córkę
Józefa Kowacza, Zofię żonę, Ryszarda syna
Kazimierza Opyrchała, Barbarę żonę
Marię i Zygmunta Czapik
Zofię i Rudolfa Florek, ich rodziców
i zmarłych z rodziny
Marię i Teofila Matuła, Jana syna, Jakuba wnuka
Antoninę i Franciszka Pękala, Janinę Mlak
Władysława i Marię Nowak, Józefa Smolenia
Bogumiła Turka i jego rodziców
Władysława Ryłko i jego rodziców
Antoninę i Adolfa Smolik
Marię i Józefa Zagrabińskich
Antoninę i Jana Frączek
Józefa i Marię Trąbka
Stefana i Helenę Mirek, ich rodziców
i zmarłych z rodziny
Józefa Skupnia, Zofię żonę,
Józefa syna, Michalinę córkę
Marię i Kazimierza Świerk
Stefanię i Józefa Pułka, Henryka syna
Jana Brózdę
Zmarłych z rodziny Grochali
Stanisława Zająca, Stanisławę żonę
Jana Bogdała, Agnieszkę żonę i ich dzieci
Józefa Dzidka
Zmarłych z rodziny Czopków i Szwalbiców
Marię Sermak

1100
Katarzynę i Jana Chromy
Stanisława Pułczyńskiego
Rozalię i Zbigniewa Trąbka i ich rodziców
Stefana i Stanisławę Pułczyńskich
Danutę i Franciszka Marszałek i ich rodziców
Annę i Zygmunta Mietelskich, Stefanię Stawowy
Reginę i Zygmunta Kopka,
Tadeusza syna, Irenę córkę
Emilię i Kazimierza Gumulińskich i ich dzieci
Anielę i Stanisława Król, Marka syna
Mariannę i Adama Plichta i ich rodziców
Władysława Matułę
Ludwikę i Andrzeja Zając, Marka Sarapatę
Helenę Betlej, Franciszka męża
Zofię Studnicką
Jana i Marię Piwowar i ich rodziców
Józefa Kozieła i jego rodziców
Annę i Franciszka Biela, Kazimierza syna
Jana Maja i jego rodziców
Tadeusza Klimowskiego
Feliksa, Ryszarda i Walentego Opoka
Adama Wojciechowskiego, Janinę żonę
Rozalię i Józefa Koźbiał
Jana i Janinę Folatko, Włodzimierza syna
Zofię i Augustyna Czarny
Jana i Aleksandrę Kołodziej
Józefa Folatko, Helenę żonę
Jakuba Starca, Marię żonę
Annę i Józefa Kawa, ich rodziców, Michała zięcia
Marię i Stefana Łuczak i ich rodziców
Stefana, Annę, Jana, Antoninę
i Mieczysława Matułów, Marię Trąbkę
Zofię Porzycką
Weronikę i Piotra Kowalskich, Jana syna
Franciszka Klimowskiego, Zofię Sułkowską
Stanisława i Stefana Socha
Tomasza, Wiktorię, Władysława
i Mariana Trąbka
Stanisława i Natalię Bańdura,
Stanisława i Mariana synów
Stefanię i Jana Matuła, Franciszka syna
Antoninę i Franciszka Mieczyńskich
Zofię i Jana Zawada, Kazimierę córkę
Ryszarda Zarębę
Rufina i Władysławę Głowacz
Franciszka i Mariannę Frosztęga
Karola Mieczyńskiego
Jana i Emilię Florek, Andrzeja i Stefana synów
Edwarda Janeczka
Michalinę i Ludwika Jasieniak
Zmarłych z rodziny Jasieniak i Pałus
Marię i Józefa Karelus, Bronisławę Wykę
Marię i Władysława Maj
Zbigniewa Kowalika, Konrada syna
Annę i Józefa Plichta, ich rodziców i rodzeństwo
Stanisławę i Franciszka Bartyzel, Mariana syna,
ich rodziców i rodzeństwo
Halinę i Henryka Sermak, Bogdana syna,
Teresę córkę, Zofię Machaczkę
Stefanię i Jana Stręk, Rozalię Śliwę
Michalinę i Władysława Florek
Władysława Głowacza, Stanisława Frączka
Krystynę i Ignacego Okular
Józefa, Helenę, Stanisława i Stefana Mecha
Michała i Krystynę Piwowar, Kazimierza syna
Barbarę Bodnar
Jana, Franciszkę i Tadeusza Bogdał
Edwarda, Danielę, Franciszka i Marię Stela
Józefa i Katarzynę Tomerskich
Stanisławę Kolm
Mariana Turka, Janinę żonę i Adama Nowaka

Módlmy się: Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych + udziel swoimi zmarłym sługom i służebnicom odpuszczenia wszystkich grzechów * niech przez nasze modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęli. Przez Chrystusa Pana naszego.

ul. Św. Jana 5a
34-143 Lanckorona
(33) 876 35 77
parafia@lanckorona.pl
parafia.lanckorona.net
Numer konta: 13 8119 0001 0011 6310 2000 0010
Projekt i wykonanie net2me.pl