Bierzmowanie

Bierzmowanie
Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego (Dz 8, 14-17)

Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują jako niewysłowiony Dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób, a naznaczeni znamieniem tego sakramentu w sposób doskonały wiążą się z Kościołem i w ten sposób jeszcze ściślej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i bronienia wiary słowem i uczynkiem. W końcu bierzmowanie wiąże się z Najświętszą Eucharystią, ponieważ wierni już ochrzczeni i bierzmowani, włączają się całkowicie w Ciało Chrystusa przez uczestnictwo w Eucharystii" (Paweł VI konstytucja wprowadzające nowe Obrzędy bierzmowania). Bierzmowanie przyjmują wierni, którzy odkryli wartość daru wiary i są gotowi podjąć odpowiedzialność za jej rozwój w swoim życiu, a także świadczyć o niej w życiu społecznym i mężnie jej bronić.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii co dwa lata, młodzieży z klas I szkół ponad gimnazjalnych oraz klas III gimnazjalnych. Przygotowanie do jego przyjęcia obejmuje katechezę szkolną oraz katechezę parafialną.
ul. Św. Jana 5a
34-143 Lanckorona
(33) 876 35 77
parafia@lanckorona.pl
parafia.lanckorona.net
Projekt i wykonanie net2me