Bierzmowanie

Bierzmowanie
Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego (Dz 8, 14-17)

Przez sakrament Bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują jako niewysłowiony Dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób, a naznaczeni znamieniem tego sakramentu w sposób doskonały wiążą się z Kościołem i w ten sposób jeszcze ściślej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i bronienia wiary słowem i uczynkiem. W końcu bierzmowanie wiąże się z Najświętszą Eucharystią, ponieważ wierni już ochrzczeni i bierzmowani, włączają się całkowicie w Ciało Chrystusa przez uczestnictwo w Eucharystii" (Paweł VI konstytucja wprowadzające nowe Obrzędy bierzmowania). Bierzmowanie przyjmują wierni, którzy odkryli wartość daru wiary i są gotowi podjąć odpowiedzialność za jej rozwój w swoim życiu, a także świadczyć o niej w życiu społecznym i mężnie jej bronić.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii co dwa lata, młodzieży z klasy VIII Szkoły Podstawowej, oraz z I klasy Szkoły Średniej. W ramach przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania kandydaci uczęszczają na co miesięczną spowiedź oraz na Pierwszy Piątek miesiąca, w drugi piątek miesiąca mają spotkanie oraz Mszę Świętą wraz z różnymi konferencjami i modlitwami, a także w ciągu roku liturgicznego uczestniczą oczywiście w niedzielnej Eucharystii i podczas Uroczystości, w Nabożeństwach Różańcowych (10 razy), w Roratach (8 razy), w czasie Wielkiego Postu w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (4 razy), oraz Gorzkich Żali (4 razy), a także w Nabożeństwach Majowych (6 razy). Praktyka życia sakramentalnego i modlitewnego jest podstawą przygotowania do przyjęcia świadomie i z wiarą Sakramentu Bierzmowania, a wiedza teoretyczna jest zdobywana podczas katechezy szkolnej w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych w tygodniu.
ul. Św. Jana 5a
34-143 Lanckorona
(33) 876 35 77
parafia@lanckorona.pl
parafia.lanckorona.net
Numer konta: 13 8119 0001 0011 6310 2000 0010
Projekt i wykonanie net2me.pl