Małżeństwo

Sakrament małżeństwa
"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

Małżeństwo sakramentalne, charakteryzujące się jednością i nierozerwalnością, jest ze swej natury skierowane do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Między ochrzczonymi nie może istnieć ważne małżeństwo nie będące sakramentem.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
  •  metryki chrztu narzeczonych do ślubu kościelnego (ważne 6 miesięcy od daty wydania) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
  •  dowody osobiste
  •  zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
  •  indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
  •  zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach (ważne 3 miesiące) w przypadku kiedy został wcześniej zawarty związek cywilny Odpis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego
  •  w przypadku wdowców metryka śmierci współmałżonka.

Przed złożeniem powyższych dokumentów istnieje możliwość wcześniejszego ustalenia terminu ślubu.

Celem rozmowy duszpasterskiej przed ślubem jest stwierdzenie następujących faktów:
- tożsamości osób
- stanu wolnego
- pewności, że nie ma żadnej przeszkody kanonicznej do zawarcia małżeństwa
- pełnej wolności w podjęciu decyzji do zawarcia małżeństwa
- pewności, że strony nie zatajają faktów, które mogłyby w przyszłości w poważny sposób zakłócić ich wspólne życie
- świadomości stron, że zawierają małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła
- gotowości wypełnienia pozostałych wymogów kościelnego prawa małżeńskiego


Dodatkowe informacje dla narzeczonych w naszej diecezji www.wdr.diecezja.pl/narzeczeni


                                                    KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE

  • w Klasztorze OO Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2015

KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE


Styczeń - 4,11,18,25
Marzec - 1,8,15,22
Maj - 3,10,17,24
Październik - 4,11,18,25

Rozpoczęcie o 1230, zakończenie o 1400
Msza święta w Bazylice o 1100 lub o innej godzinie

PORADNIE MAŁŻEŃSKIE
Kalwaria Zebrzydowska- klasztor
I,II,III,IV środa godz. 1700 - 1800, od września do czerwca
Sobota godz. 1000 1300, od początku marca do końca
października Lanckorona
Piątek godz. 1600 - 1700
/prosimy o wcześniejszy kontakt telef. 33 8763023 P. Władysława Rzepa/ul. Św. Jana 5a
34-143 Lanckorona
(33) 876 35 77
parafia@lanckorona.pl
parafia.lanckorona.net
Numer konta: 13 8119 0001 0011 6310 2000 0010
Projekt i wykonanie net2me.pl