Spowiedź

Sakrament pokuty i pojednania
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. (J 20,22n)

Sakrament pokuty i pojednania nie powinien być dla wierzących tylko odświętną praktyką. Mając świadomość wielkości daru łaski uświęcającej, ilekroć go utracimy popełniając grzech ciężki, powinniśmy wzbudzić żal za grzechy i bez zwłoki skorzystać z daru Bożego przebaczenia.
Pomocą w pełnym przyjęciu tego sakramentu jest spełnienie warunków: przypomnienie grzechów; żal za nie; mocna wola poprawy; szczere wyznanie grzechów na spowiedzi; zadośćuczynienie bliźniemu i Bogu za popełnione zło.


Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania: 30 min przed każdą Mszą świętą. Poza tym w czwartek przed I-piątkiem miesiąca od godz. 1600 do 1800 (listopad i grudzień- od 1500 do 1700).
ul. Św. Jana 5a
34-143 Lanckorona
(33) 876 35 77
parafia@lanckorona.pl
parafia.lanckorona.net
Numer konta: 13 8119 0001 0011 6310 2000 0010
Projekt i wykonanie net2me.pl