Chrzest

Sakrament Chrztu
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. (Mk 16,15-16)

Sakramentu chrztu świętego w naszej parafii udzielamy uroczyście w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 1100

Sakrament Chrztu Świętego włącza człowieka do wspólnoty Ludu Bożego- Kościoła, uwalnia go od grzechu pierworodnego. Bez przyjęcia tego sakramentu nie można przyjmować innych. Chęć przyjęcia chrztu zgłaszają rodzice, bądź prawni opiekunowie dziecka. Nie należy bez ważnego powodu odkładać przyjęcia tego sakramentu.

Wymagane dokumenty i dane:
  •  akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)
  •  zaświadczenie o zawarciu sakramentalnego związku małżeństwa (jeśli rodzice są spoza parafii)
  •  zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
  •  dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Warunki stawiane osobie pragnącej być rodzicem chrzestnym:
- jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo rodziców, opiekunów prawnych
- ukończył 16 lat
- jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej
- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

zatem chrzestnym nie może być osoba która:
- jest niewierząca lub niepraktykująca
- jest wyznawcą innej religii
- pozostaje tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim
- nie jest bierzmowana
- nie uczęszcza na katechezę szkolną
- prowadzi gorszący tryb życia

W niebezpieczeństwie śmierci dziecka, gdy nie może być obecny zwyczajny szafarz, każda osoba ma obowiązek udzielić chrztu. Czyni się to przez polanie wodą i wypowiedzenie formuły: N.(imię dziecka) Ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. O takim fakcie należy poinformować proboszcza miejsca udzielenia chrztu.
ul. Św. Jana 5a
34-143 Lanckorona
(33) 876 35 77
parafia@lanckorona.pl
parafia.lanckorona.net
Numer konta: 13 8119 0001 0011 6310 2000 0010
Projekt i wykonanie net2me.pl