Pogrzeb

Pogrzeb katolicki
Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna. (por. 2Mch 12,43-45)

Wymagane dokumenty:
  •  akt zgonu
  •  zaświadczenie o udzielonych sakramentach np. jeśli zmarły przebywał pod opieką duszpasterską kapelana szpitalnego

Nie wyklucza się możliwości kremacji ciał wiernych zmarłych, jednak tylko wtedy, gdy nie została ona wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej. (KPK Kan. 1176 3)
Nie odprawia się pogrzebu chrześcijańskiego:
- notorycznym apostatom, heretykom i schizmatykom
- osobą, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
- jawnym grzesznikom, których pogrzeb sprawiłby publiczne zgorszenie wiernych;
którzy przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty.(KPK Kan. 1184 1)
ul. Św. Jana 5a
34-143 Lanckorona
(33) 876 35 77
parafia@lanckorona.pl
parafia.lanckorona.net
Numer konta: 13 8119 0001 0011 6310 2000 0010
Projekt i wykonanie net2me.pl